Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2015

9413 cf6b 500
allimonekenuo
allimonekenuo
1120 9ea8 500
allimonekenuo
1465 4fa7
Reposted from12czerwca 12czerwca viawbrewzasadom wbrewzasadom
allimonekenuo
6448 0515
0078 c99b 500

magics-secrets:

perfect life

allimonekenuo
Nie można iść spać kiedy serce drze ryja. Szczególnie kiedy kłóci się z mózgiem o racje.
— III WW trzecia wojna wewnętrzna
Reposted fromalmostlover almostlover viasewinglover sewinglover
allimonekenuo
Nie musi być łatwo , chcę tylko żeby było warto
— x
Reposted fromprecelka precelka viasewinglover sewinglover
allimonekenuo
Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
Reposted fromalmostlover almostlover viasewinglover sewinglover
allimonekenuo
Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
Reposted fromalmostlover almostlover viasewinglover sewinglover
allimonekenuo
1465 4fa7
Reposted from12czerwca 12czerwca viawbrewzasadom wbrewzasadom
allimonekenuo
6448 0515
allimonekenuo
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy
nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza viaznaczywiesz znaczywiesz
allimonekenuo
Raz spytano staruszkę, jakie jest najlepsze zaklęcie by pozyskać czyjąś miłość. Odpowiedziała: Przejąć inicjatywę
allimonekenuo
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."


_________________________________________________________________

every single day.
— Elisabeth Gaskell
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viaznaczywiesz znaczywiesz
allimonekenuo
7325 0392
Reposted fromikhakima ikhakima viaznaczywiesz znaczywiesz
allimonekenuo
8735 e9ed 500
Reposted fromfoina foina viadusielecc dusielecc
7176 a54e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadusielecc dusielecc
allimonekenuo
9591 a658 500
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viadusielecc dusielecc
allimonekenuo
4891 ad70
Reposted fromronniie ronniie viadusielecc dusielecc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl